ผู้ชนะสิบทิศ ตอนยอดขุนพล

ชื่อไทย: 
ผู้ชนะสิบทิศ ตอนยอดขุนพล
วันที่เข้าฉาย: 
8 เมษายน 1966
แนวภาพยนตร์: 
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย: 
ประเทศผู้ผลิต: 
ผู้กำกับ: 

"จะเด็ด" สามัญชนผู้ได้รับการเลี้ยงดูจากพระมหาเถร พระอาจารย์แห่งกษัตริย์ตองอู และต่อมา ได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด "ดาบยอดขุนพล" เมื่อถึงรัชสมัยพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ผู้ซึ่งนับถือจะเด็ดเป็นพระสหายคนสนิท เขาได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพปราบเมืองแปร แต่จะเด็ดกลับไปหลงรักและอภิเษกกับ "กุสุมา" ธิดาพระเจ้าเมืองแปร เป็นเหตุให้พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรงพิโรธ และยกทัพบุกยังเมืองแปร